Eshop Petr Chobot

Součást projektu Mutual Help

Užitečné informace

CD a DVD

V této kategorii nabízíme audionahrávky meditací, které vznikají přímo na seminářích. Jde vždy o ucelený soubor meditací, jejichž řazení má určitou logiku práce s energetickými centry našeho organismu. Svědomitou a vytrvalou prací s těmito nahrávkami je možné naprosto změnit celý svůj život. Je možné aktivizací svých energetických center rozvinout své jasnovidné, léčitelské i další mimořádné naprosto přirozené schopnosti, vyčistit a zlepšit své vztahy osobní, pracovní i partnerské, otevřít svůj život energiím hojnosti, která často začíná vstupovat do našeho života i zcela novými a pro nás nečekanými cestami, rozvinout své umělecké schopnosti, otevřít a začít si uvědomovat svou minulost a také nahlížet do budoucnosti, rozvinou intuici a naučit se zhmotňovat si svá přání. Také je možné u sebe rozvinout schopnost vědomě opouštět fyzické tělo a tím mimo jiné odstranit u sebe strach ze smrti.

Léčebné meditace

PCH se učil techniky přenosu léčebné energie u andských a amazonských šamanů nejméně 18 let a tuto metodu zdokonaloval také během svých studijních pobytů na Filipínách a v Brazílii. Přenést velké množství koncentrované energie schopné léčit je poměrně obtížné a PCH začal z toho důvodu uskutečňovat tento typ meditací v jejich současné podobě veřejně teprve asi před pěti lety. Během jakékoliv léčebné meditace se kolem každého účastníka vytvoří velmi silné energetické pole, které jím pronikne, prostoupí jeho orgány a buňkami. Energie pak intenzivně pracuje v těle a biopoli, přičemž je nejen čistí, ale přestavuje a restrukturalizuje jejich struktury tak, že člověk často odchází jako znovuzrozený. Samozřejmě v mnoha případech je nutné tuto terapii opakovat, nebo přijatá energie potřebuje delší dobu k tomu, aby v lidské bytosti vše napravila. Nicméně je i mnoho případů, kdy i po jediné takovéto léčebné meditaci objektivně došlo v tělech a životech lidí k obrovským a zřejmě nevratným pozitivním změnám. Filosofie léčebných meditací je prostá – KAŽDÝ člověk má právo být vyléčen a zbaven jakéhokoliv utrpení a životních omezení. Energie schopná odstranit OPRAVDU VŠECHNO negativní pochází z nejvyššího kosmického zdroje, který je zároveň absolutním vědomím. Tato energie se neptá na „karmu“, je nesrovnatelně silnější než energie jakéhokoliv našeho problému. Pokud umožníte člověku se s čistou energií zdroje spojit, umožníte mu tím, že ho tato energie promyje a restrukturalizuje, zbavit se v podstatě čehokoliv co ho v jeho životě omezovalo a trápilo – byť to byl třeba „jen“ nedostatek hojnosti nebo nerealizovaný partnerský vztah.

Meditace na čištění a aktivizaci energetických center

Meditace na tomto CD jsou určené k rozvoji jasnovidných a léčitelských schopností. Meditace jsou zaměřené na uzdravení našich osobních vztahů, zvýšení našeho sebevědomí, naší schopnosti se učit a soustředit se, otevření se energiím hojnosti, na aktivaci naší hlubinné paměti, na rozvoj našich uměleckých schopností, na rozvoj schopnosti uskutečňovat snadno svá přání. Jde o určitý typ energie, která čistí a aktivizuje jednotlivá energetická centra. CD obsahuje 13, které revitalizují a omlazují celý organismus. Každou meditací nás provází mluvené slovo a je doplněno speciálními kmity, které pomáhají synchronizovat hemisvéry mozku. Meditace na tomto CD jsou ve formátu mp3.

Meditace na rozvoj léčitelských schopností

Meditace na tomto DVD jsou zaměřené na rozvoj našich léčitelských schopností. Práce se zaměřuje především na energetické centrum v hrudi a v temeni. Aby člověk přenášející na blízko nebo na dálku léčebnou energii na jiné lidi mohl pracovat co nejúčinněji, je samozřejmě třeba mít i ostatní energetická centra čistá a v harmonickém stavu. Celé DVD je sestavené tak, aby ten, kdo s ním bude pracovat, měl možnost rozvíjet i ostatní důležitá energetická centra a jeho osobnost byla silná a sebevědomá.

PayPal